Příkladná videa pro správné používání roušek


24. 09. 2020

Zveřejňujeme příkladná videa pro správné používání roušek. První video se týká správného nasazení roušky a druhé její správné dekontaminace.


Chyby při nasazování roušky

Dekontaminace roušky