Vznikem Komory se prostřednictvím velitelů jednotek SDH otevírají nové možnosti poskytovat zkušenosti a poznatky z činnosti jednotek SDH, zejména k předkládání kvalifikovaných odborných návrhů, studií, připomínek a doporučení orgánům státní správy a samosprávy pro nezbytnou úpravu obecně závazných právních předpisů, zlepšení podmínek pro výkon služby v jednotkách SDH,

včetně zvýšení sociálních jistot členů, ekonomického a technického zabezpečení, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku a odborné způsobilosti, personálních, materiálních a dalších podmínek pro činnost těchto jednotek.

Vzhledem k tomu, že jsou témata a problémy, které je možné zobecnit a které je nutné řešit, aby se zlepšila činnost v JSDH. Oblastí je mnoho, které je nutné upravit. Můžeme zde zmínit financování jednotek, zastaralou techniku atd. Ale Komora chce v první etapě řešit sociální jistoty členů v jednotkách SDH a postupně na sociální oblast navázat s dalšími tématy, kterých není rozhodně málo. 

Oblasti k řešení

  1. Péče o členy
  2. Legislativa
  3. Dotace
  4. Výkon služby
  5. Odborná příprava a výcvik
  6. Spolupráce se zřizovateli
  7. Zábrana škod a komunikace