Legislativa je oblast, která si zaslouží zvýšené pozornosti. Vždyť zákon  č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, základní právní dokument upravující požární ochranu, byl přijat 17.12. 1985. V průběhu doby byl několikrát novelizován. Avšak od roku 2000, kdy byl přijat zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru, nedošlo k žádné zásadní novelizaci tohoto zákona ve vztahu k jednotkám sborů dobrovolných hasičů (JSDHO).

Přitom v průběhu doby došlo k některým důležitým změnám, které mají přímý nebo nepřímý dopad na JSDHO, jejich členy nebo zřizovatele. Například nebylo vůbec reagováno na zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, podle ktrého se několikanásobně zvýšily náhrady za vzniklou újmu. To zásadně ohrožuje nejen zřizovatele JSDH, ale i samotné členy těchto jedotek.

Legislativní oblast zásadně ovlivňuje činnost JSDH, proto Komora velitelů usiluje o to, aby mohla připomínkovat právní předpisy, které mají vztah k JSDH.

V legislativní oblasti se Komora zaměří na následující oblasti:

Právní předpisy
Ŕády výkonu služby
  • Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
  • Provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů JSDHO a JSDHP
  • Základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS
  • Postup pro přípravu a provedeníprověřovacích a taktických cvičení

Smluvní dokumenty