Řády výkonu služby jsou dokumenty, které jsou pro činnost jednotek požární ochrany nezbytné. Ale někdy dochází k tomu, že některé dokumenty nebo jejich části nelze bez výhrad aplikovat pro jednotlivé kategorie jednotek požární ochrany nebo některé dokumenty nemusí být v souladu s jinými právními předpisy určené pro jednotky SDH. Proto Komora velitelů je připravena komunikovat potřeby jednotek SDH a připravuje připomínky pro případné úpravy těchto dokumentů.

Některé předpisy, kterými se Komora velitelů zabývá:

  • Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
  • Provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů JSDHO a JSDHP
  • Základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS
  • Postup pro přípravu a provedeníprověřovacích a taktických cvičení