Účelem Komory, jako profesní organizace, je společný zájem velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů pomáhat JSDH a jejich zřizovatelům, vytvářet zejména podmínky pro rozvoj a zkvalitňování jejich činnosti při plnění úkolů na úseku požární ochrany. Přirozeným záměrem profesní Komory je prosazovat odpovídající

uznání jednotek sborů dobrovolných hasičů, jako neopomenutelné součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví a majetku.